Home

Welkom bij Oruva!

Welkom op de site van Bloemencorso Buurtschap ORUVA, één van de 14 deelnemende buurtschappen aan het bloemencorso in Valkenswaard.

Je vindt hier alles over het buurtschap, zoals de activiteiten die door het jaar worden georganiseerd, foto’s en filmpjes, hoe de organisatie in elkaar steekt en een uitgebreid archief.

2014-09-14 15.53.30

Doelstelling

De hoofddoelstelling van Bloemencorso Buurtschap ORUVA is jaarlijkse deelname aan het Valkenswaardse bloemencorso met een kwalitatief zo optimaal mogelijke corsowagen in de breedste zin des woords.
Hierbij moet men niet alleen denken aan een corsowagen, maar ook aan figuratie, muziek, toneel en ander randgebeuren mits dit een duidelijk toegevoegde waarde voor de wagen heeft.

Tevens stelt het buurtschap zich tot taak een bijdrage te leveren aan het uitdragen en versterken van de corsogedachte en corsogevoel onder de mensen waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten en het onderhouden van contacten met (buurt)bewoners, andere buurtschappen en verenigingen.